Adolescencia: herramientas para disfrutar de ella - Colegio Ángeles Custodios

Inscríbete en el grupo Adolescencia: herramientas para disfrutar de ella - Colegio Ángeles Custodios desde 01-03-2021 hasta 30-04-2021
Adolescencia: Herramientas para disfrutar de ella

No siempre es fácil tener una perspectiva serena y constructiva del periodo adolescente. Por ello, te ofrecemos este curso para que tengas una mayor capacidad para observar, comprender y acompañarles desde sus necesidades emocionales, sin enfrentamientos y desarrollando estrategias positivas adecuadas. 

Contenidos del curso:
1. Introducción
2. Responsabilidad y autonomía
3. La toma de decisiones
4. Independencia emocional
5. Autoestima
6. Respeto y convivencia
7. Autoconfianza
8. Gestión de emociones
9. Situaciones de dificultad
10. Clima relacional

Impartido por:
Mariñe Soto, pedagoga y Jorge Madariaga, psicólogo, son socios fundadores de Ados. Servicios de formación, asesoramiento socio-educativo e investigación. Mariñe Soto ha realizado el Máster en Drogodependencias  y es experta en grupo-análisis. Jorge Madariaga es especialista en formación de familias sobre diferentes aspectos relacionados con la crianza, educación y relación familiar. Además cuenta con una larga experiencia en formación del profesorado sobre cuestiones relacionadas con la relación y la atención integral del alumnado desde sus necesidades emocionales.

Nerabezaroa: hartaz gozatzeko tresnak

Nerabezaroaren ikuspegi lasaia eta eraikitzailea askotan ez da batere erraza. Horregatik, eskaintzen dizuegu honako ikastaroa, gaitasun handiagoa izateko nerabeak behatzeko, ulertzeko eta haien behar emozionaletatik laguntzeko. Gainera, ikastaro horrek hazkundeari laguntzea, liskarra saihestuz eta estrategia positibo egokiak garatuz du helburu. 


Ikastaroaren edukiak:

1. Sarrera
2. Erantzukizuna eta autonomia
3. Erabakiak hartzea
4. Independentzia emozionala
5. Autoestimua
6. Errespetua eta bizikidetza
7. Autokonfiantza
8. Emozioen kudeaketa
9. Zailtasun-egoerak
10. Harreman-giroa

Ematen dute:
Mariñe Sotok, pedagogoa, eta Jorge Madariagak, psikologoa, Adosen bazkide fundatzaileak dira. Prestakuntza-, gizarte- eta hezkuntza-arloko aholkularitza- eta ikerketa-zerbitzuak. Mariñe Sotok Drogamenpekotasunen Masterra egin du eta aditua da talde-analisian. Jorge Madariaga familien prestakuntzan aditua da, hazkuntzarekin, hezkuntzarekin eta familia-harremanekin lotutako hainbat alderdiri buruz. Gainera, esperientzia luzea du irakasleen prestakuntzan, ikasleen behar emozionaletatik abiatuta ikasleen harreman eta arreta integralarekin lotutako gaiei buruz.
El curso ya ha terminado

© FIT Learning Systems S.L. All rights reserved
Cookies - Política de privacidad