¿Hacemos un uso crítico de las tecnologías en la familia?

Desde: 11-01-2021

Hasta: 12-02-2021

Teknologia berrien erabilera kritikoa egin gura duzu?

Irakaslea: Inés Bebea: hezitzailea, Telekomunikazio Ingeniaria eta Ondulako fundatzailea
Helburua: familian teknologien erabilera kritikoa egiten dugun jakitea.

Ikastaroaren edukiak:
Sarrera
1- 1. Mitoa: teknologiak bizitza erraztuko dizue
2- 2 Mitoa: ez kezkatu, dena hodeian dago
3- 3. Mitoa: zenbat eta teknologia gehiago izan etxean, hobe
4- 1. estrategia: teknologiak zentzuz erabiltzea
5- 2. estrategia: elkarrizketa da gure aliaturik onena
6-  3.estrategia: mugak jartzea. Autoerregulazioa ikastea
7- 4. estrategia: errealitatearekin harreman zuzena duten esperientziak sustatzea
8- 5.Estrategia: familien arteko lankidetza eta teknologia eskolan

¿Hacemos un uso crítico de la tecnología?

Impartido por: Inés Bebea: Educadora, Ingeniera de Telecomunicaciones y Fundadora de Ondula

Objetivo: Conocer si realmente hacemos un uso crítico de las tecnologías en familia. 

Contenido del curso:
Introducción
Mito 1: La tecnología os hará la vida más fácil
Mito 2: No te preocupes, todo está en la nube
Mito 3: Cuanta más tecnología tengamos en casa, mejor
Estrategia 1: Usar las tecnologías con sentido
Estrategia 2: El diálogo es nuestro mejor aliado
Estrategia 3: Poner límites. El aprendizaje de la autorregulación
Estrategia 4: Promover experiencias de contacto directo con la realidad
Estrategia 5: La cooperación entre familias y la tecnología en la escuela

REGÍSTRATE EN EL CURSO

Te enviaremos un email con tus datos de acceso, revisa tu correo y comprueba que no está en “spam”. Si no te llega en 5 min., envianos un email a bbkfamily@bbk.eus

El curso ya ha comenzado

© FIT Learning Systems S.L. All rights reserved
Cookies - Política de privacidad