Adolescencia: herramientas para disfrutar de ella

Desde: 22-10-2020

Hasta: 06-11-2020

Ikastaroaren helburuak:
-Nerabezaroaren ikuspegi lasaia eta eraikitzailea izaten ikusiko dugu.
-Gaitasun handiagoa izango duzu nerabeak behatzeko, ulertzeko eta haien behar emozionaletik laguntzeko.
-Hazkundeari laguntzea, liskarra saihestuz eta estrategia positiboa egokiaz garatuz.

Objetivos del curso:
-Aprenderás a tener una perspectiva serena y constructiva del periodo adolescente.
-Tendrás mayor capacidad de observar, comprender y acompañarles desde sus necesidades emocionales.

Ematen dute: Mariñe Soto eta Jorge Madariaga (ADOS)

Mariñe Soto pedagogoa eta Jorge Madariaga psikologoa, Adosen bazkide fundatzaileak dira. Prestakuntza-, gizarte- eta hezkuntza-arloko aholkularitza- eta ikerketa-zerbitzuak. Mariñe Sotok Drogamenpekotasunen Masterra egin du eta aditua da talde-analisian. Jorge Madariaga familien prestakuntzan aditua da, hazkuntzarekin, hezkuntzarekin eta familia-harremanekin lotutako hainbat alderdiri buruz. Gainera, esperientzia luzea du irakasleen prestakuntzan, ikasleen behar emozionaletatik abiatuta ikasleen harreman eta arreta integralarekin lotutako gaiei buruz.

Impartido por: Mariñe Soto y Jorge Madariaga de ADOS

Mariñe Soto, pedagoga y Jorge Madariaga, psicólogo, son socios fundadores de Ados. Servicios de formación, asesoramiento socio-educativo e investigación. Mariñe Soto ha realizado el Máster en Drogodependencias  y es experta en grupo-análisis. Jorge Madariaga es especialista en formación de familias sobre diferentes aspectos relacionados con la crianza, educación y relación familiar. Además cuenta con una larga experiencia en formación del profesorado sobre cuestiones relacionadas con la relación y la atención integral del alumnado desde sus necesidades emocionales.

Ikastaroaren edukiak:
1. Sarrera
2. Erantzukizuna eta autonomia
3. Erabakiak hartzea
4. Independentzia emozionala
5. Autoestimua
6. Errespetua eta bizikidetza
7. Autokonfiantza
8. Emozioen kudeaketa
9. Zailtasun-egoerak
10. Harreman-giroa

Contenidos del curso:
1. Introducción
2. Responsabilidad y autonomía
3. La toma de decisiones
4. Independencia emocional
5. Autoestima
6. Respeto y convivencia
7. Autoconfianza
8. Gestión de emociones
9. Situaciones de dificultad
10. Clima relacional

Idioma: castellano (azpitituluak euskaraz)
REGÍSTRATE EN EL CURSO

Te enviaremos un email con tus datos de acceso, revisa tu correo y comprueba que no está en “spam”. Si no te llega en 5 min., envianos un email a bbkfamily@bbk.eus

Registrate con email:

El curso ya ha comenzado

© FIT Learning Systems S.L. All rights reserved
Cookies - Política de privacidad