Normas de manera efectiva y afectiva

Desde: 01-09-2020

Hasta: 31-12-2020


Begoña Ruiz: psikologoa, gizarte-hezitzailea eta psikomotrizista. 20 urte daramatza familiak eta haurrak aldatzeko prozesuei laguntzen. Bidegintzan hezitzailea eta Psikomotrizitateko Nazioarteko Eskolako irakaslea da. Hezkuntzari eta hazkuntzari buruzko dibulgazio-guneetan parte hartzen du, eta lotura emozionalaren ereduan ari da prestatzen. Ikus.

Helburuak:

- Arauak segurtasun afektiboa emateko modu gisa ulertzea.
- Diziplina positibo baterako jarraibideak ematea
- Soinu-banda emozionalaren garrantzia ezagutzea.

Aurkibidea:
Arauek eta mugek zertarako balio duten
Zer arau mota daude?
Arauen zehaztapena
Arauak, bidezko arauak
Alderdi positibotik
Arauen koherentzia
Negoziatu ditzakegu arauak?
Zergatik kostatzen zaigu batzuetan arauak jartzea?
Zer egin arau bat betetzeari uko egiten diotenean
Zigorrek funtzionatzen dute?

Begoña Ruiz: Psicóloga, educadora social y psicomotricista. LLeva 20 años acompañando procesos de cambio de familias, niños y niñas. Es educadora en Bidegintza y profesora de Escuela Internacional de Psicomotricidad. Participa en diferentes espacios de divulgación sobre la educación y la crianza y se está formando en el Modelo de Vinculación Emocional, VEC.

OBJETIVOS:

- Entender las normas como una forma de dar seguridad afectiva
- Dar pautas para una disciplina positiva
- Conocer la importancia de la banda sonora emocional

ÍNDICE:
  1. Para qué sirven las normas y límites
  2. ¿Qué tipos de normas hay?
  3. La concreción de las normas
  4. Presencia de normas, normas justas
  5. Desde lo positivo
  6. Coherencia de las normas
  7. ¿Podemos negociar las normas?
  8. ¿Por qué, a veces, nos cuesta poner normas?
  9. Qué hacer cuando se niegan a cumplir una norma
  10. ¿Los castigos funcionan?

El curso ya ha terminado

© FIT Learning Systems S.L. All rights reserved
Cookies - Política de privacidad